آزمایشگاه شیمی و شیمیایی

کالیبراسیون شیمی

  •  PH متر

کالیبراسیون PHمتر و تعیین میزان شیب پتانسیل بر اساس روش اجرایی استاندارد ASTM E70 توسط بافرهای استاندارد pH=4,7,10 به عنوان مرجع، آب مقطر و ولت‌متر مرجع جهت تست قرائت ولتاژ دستگاه استفاده می‌شود.
دما نقش به سزایی در اندازه‌گیری مقدار PH دارد. بنابراین می‌بایست میزان تغییرات pH نسبت به دمای کالیبراسیون لحاظ شود (معمولا تغییرات  PH نسبت به دما روی بافرها نوشته شده است).
روش دقیق درجه‌­بندی و کالیبراسیون برای هر مدل از دستگاه PHمتر متفاوت است؛ بنابراین به دستورالعمل‌های کارخانه سازنده باید توجه شود.

  • هدایت سنج

ابزاری است برای سنجش توانایی مواد برای هدایت جریان الکتریکی، که به دلیل جاری شدن الکترون یا حرکت ذرات باردار ایجاد  می‌­شود. گستره کاری این دستگاه , 0-20000 µS/cm 0-20µS/cm , 0-200µS/cm , 0-2000 µS/cm است که بر اساس روش اجرایی استاندارد بین‌المللی ASTM D1125 و OILM R68 کالیبره می‌شوند و از محلول‌های استاندارد1413µS/cm84,147 µS/cm, و 12.88 µS/cm استفاده ­می‌­شود.

از آنجا که هدایت الکتریکی، کمیتی است که به دما وابسته است، به منظور کاهش اثرات آن، دمای الکترود با دمای محلول­های استاندارد و آب مقطر تا حد امکان یکسان است. به منظور حصول نتایج بهتر در اندازه­‌گیری نکات ذیل رعایت می‌­شود:

  • محلول­‌های بافر در هنگام اندازه­‌گیری هم­زده می‌­شود.
  • قبل از کالیبراسیون سل هدایت‌­سنج را در آب مقطر به مدت 5 الی 10 دقیقه قرار داده شود.
  • قبل از استفاده از هر محلول استاندارد، ابتدا الکترود با همان بافر شستشو داده شود.
  • بین هر اندازه­‌گیری، الکترود با آب مقطر شستشو داده شود و اگر حباب هوا اطراف سل هدایت­‌سنج وجود داشته باشد با اعمال ضربه­‌های ریز اجازه می‌­دهیم حباب هوا خارج شود.

افزایش هدایت به دلیل افزایش ناخالصی (مانند آب مقطر) یا افزایش غلظت (مانند کلرید سدیم) است. اندازه­‌گیری هدایت کاربرد بسیاری در صنایع چه در آزمایشگاه چه در کنترل روش‌ها دارد.

همان­طور که پیشتر نیز اشاره شد، هدایت وابستگی ذاتی به دما دارد. با افزایش دمای محلول الکترولیت تحریک گونه‌های باردار زیاد شده و در نتیجه هدایت محلول افزایش می یابد. بنابراین باید تا حد امکان، تعادل دمایی محلول در حین فرآیند اندازه‌گیری حفظ شود.

نویسندگان: سپیده عبدی، کارشناس ارشد میکروبیولوژی:کارشناس متخصص آزمایشگاه جرم و حجم؛ 
فاطمه رویان، کارشناس ارشد فیزیک: کارشناس متخصص آزمایشگاه جرم و حجم؛