فرکانس و زمان

آزمایشگاه فرکانس و زمان شرکت مهندسی دقت پویای نوین با در دست داشتن تجهیزات مرجع تولید فرکانس تا مقدار 1 گیگا هرتز و اندازه‌گیری فرکانس تا مقادیر 3 گیگا هرتز، کانترها و اعوجاج سنج‌های دقیق، توانایی ارائه خدمات اندازه‌گیری تجهیزات زیر را فراهم نموده است: 

1- اسیلوسکوپ‌های دیجیتال و آنالوگ با پهنای باند 1 گیگا هرتز؛

2- انواع فانکشن ژنراتورهای آنالوگ و دیجیتال؛

3- انواع فرکاتس مترو کانترهای دیجیتال؛

4- سنجش اعوجاج هارمونیک موج‌های سینوسی؛

4-زمان‌سنج‌های سوییچینگ، رله و کرنومترهای دیجیتالی و عقربه‌ای؛ 

5- انواع دورسنج‌های دیجیتال و عقربه‌ای و استراب اسکوپ؛ 

6-اندازه‌گیری دور انواع تجهیزات چرخشی مانند سانتریقیوژها، سرفیوژ،موتور، گیربکس و …؛ 

7-انواع صوت سنج