دقت پویای نوین در یک نگاه

شرکت مهندسی دقت پویای نوین با شماره ثبت رسمی 137882، دارای یکی از مجهزترین و به‌روزترین آزمایشگاه‌های کالیبراسیون در ایران است که فعالیت رسمی خود را از سال 1376 با دریافت تأییدیه صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 233، آغاز نمود. از آنجایی که ارتقا و پویایی در کیفیت یکی از اهداف بنیادی شرکت دقت پویای نوین است، با اهتمام و فعالیت تخصصی و شبانه‌روزی متخصصان و کارشناس کیفی، این شرکت موفق به دریافت گواهی استقرار سیستم کیفیت ISO/IEC 17025 به شماره 527 گردید.
تخصص، دقت در اندازه‌گیری و کیفیت بالا رمز موفقیت دو دهه فعالیت مستمر و کارشناسانه متخصصان شرکت دقت پویای نوین است که هرگز کیفیت و استاندارد را فدای مزایای بازار رقابت نکرده است. کارنامه درخشان بیست‌ساله شرکت دقت پویای نوین در همکاری با سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی گویای اهمیت و ارجحیت تخصص، دقت و کیفیت در خدمات ارائه شده این شرکت است.