دما

آزمایشگاه دمای شرکت مهندسی دقت پویای نوین با در اختیار داشتن انواع حمام‌های مرجع، اولین و تنهاترین آزمایشگاه مرجع دما است که کالیبراسیون دماسنج‌ها را با روش نقاط مستقیم از دمای 80- تا 60- درجه سانتیگراد، انجام می‌دهد.

این حمام‌ها عبارتند از:

 • حمام الکل یوتانل: 80- تا 50 درجه سانتیگراد
 • حمام آب: 30 تا100 درجه سانتیگراد
 • حمام روغن سیلیکون: 100 تا 250 درجه سانتیگراد
 • حمام نمکی پودر آلومینیوم: 200 تا 600 درجه سانتیگراد
 • همچنین این آزمایشگاه دارای دستگاه ایجاد نقطه ذوب یخ با دقت 0.002 درجه سانتیگراد است که با انجماد 0.01 درجه سانتیگراد برای کالیبراسیون دماسنج‌ها و سنسورهای دمای مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد.شایان ذکر است که شرکت دقت پویای نوین جهت ایجاد دماهای بالا، از کوره‌های خشک حفره‌دار بهره جسته و گستره دمایی خود را تا دمای 1200 درجه سانتیگراد تکمیل نموده است.

این کوره‌ها به دو گروه 50 تا 600 درجه سانتیگراد با عمق فروبری 40 سانتی‌متر و مجهز به فن سیرکولاتور و کوره 600 تا 1200 درجه با عمق فرو بری 20 سانتی‌متر است.

سنسورهای مرجع این آزمایشگاه از دمای  80- تا 600 درجه سانتیگراد از نوع مقاومتی مرجع بوده و برای دماهای 600 تا 1200 درجه از نوع ترموکوپل نوع S می‌باشد.

با توجه به تجهیزات دمایی نامبرده در آزمایشگاه شرکت مهندسی دقت پویای نوین، کالیبراسیون انواع دماسنج‌ها با دقت بسیار بالا به شرح زیر توسط کارشناسان انجام می‌شود:

 • دماسنج های مایع در شیشه 80- تا 600 درجه سانتیگراد.
 • دماسنج‌های عقربه‌ای با سیم پر شده 80- تا 600 درجه سانتیگراد.
 • دماسنج‌های عقربه‌ای از نوع فلزی 80- تا 600 درجه سانتیگراد.
 • دماسنج‌های دیجیتالی 80- تا 1200 درجه سانتیگراد.
 • سنسورهای مقاومتی دما 80- تا 600 درجه سانتیگراد.
 • انواع ترموکوپل‌های دمایی 80- تا 1200 درجه سانتیگراد.