ریاست هئیت مدیره

مهندس خدا رضا یوسفی متولد 1327 دارای مدرک مهندسی فیزیک از دانشگاه اراک، تحصیلات تخصصی خود را در رشته فیزیک آغاز کرده و طی گذراندن دوره تحصیلات دانشگاهی فعالیت حرفه‌ای و تخصصی خود را در سال 1357 در سازمان صنایع هوایی ایران آغاز کرد. 
آزمایشگاه کالیبراسیون مرکز استاندارد صنایع دفاع متعلق به سازمان صنایع هوایی ایران یکی از مجهزترین مراکز کالیبراسیون وقت بود که خدمات متعددی به سایر مراکز هوایی ارائه می‌کرد. 

 

در سایه همکاری‌های متعهدانه تخصصی و حرفه‌ای با این سازمان در زمینه تدوین استاندارد دما، ابعاد و سایر استانداردها، مهندس خدارضا یوسفی در سال1370 موفق به دریافت مدرک کارشناسی عضو حقیقی به شماره 57 از اداره مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شدند.

در ادامه همکاری های مستمر تخصصی مهندس یوسفی در تدوین استاندارهای کالیبراسیون، در سال 1364 از جانب سازمان صنایع هوایی ایران، عازم مرکز استاندارد بین‌المللی آلمان P.T.B  شدند تا به ارزیابی کالیبراسیون استانداردهای مرجع بپردازند.‌ تمرکز، بازدید کارشناسانه و ارزیابی‌های تخصصی ایشان از قسمتهای مختلف مرکز استاندارد بین‌المللی آلمان و توجه کارشناسانه به  D.W.T مرجع فشار و ارائه فرمول تصحیح شتاب، ثقل و رانش هوا،‌ دما و غیره از جانب وی، شگفتی کارشناسان این مرکز از تخصص و توانمندی ایشان را برانگیخته و سبب ارائه پیشنهاد همکاری از جانب مرکز استاندارد بین‌المللی آلمان به ایشان شد؛ اما از آنجا که اهتمام مهندس یوسفی در تمام سالهای تحصیل و فعالیت حرفه‌ای،  خدمت به کشور عزیز ایران و اعتلای زمینه‌های فنی و تخصصی در زمینه صنعت کالیبراسیون بود، بعد از گذراندن دوره‌ای با کوله باری از تجربه و فراهم کردن اطلاعات و استاندارهای مرجع در صنعت کالیبراسیون به کشور بازگشتند.

لازم به یادآوری است که ایشان همزمان با فعالیتهای خود در سازمان صنایع هوایی ایران به مدت دو سال در پژوهشگاه هوا و فضا در کنار کارشناسان روسی به عنوان کارشناس متخصص اویونیک همکاری داشتند.

مهندس خدارضا یوسفی در نتیجه تمرکز تخصصی و فنی و فعالیت شبانه‌روزی بر تجهیزات استاندارد کالیبراسون و ارزیابی استاندارهای مرجع  موفق به ساخت استاندارد مرجع یک تن نیرو  و طراحی نیروسنج پنج تن شدند؛ طراحی دبی مایعات و گاز تنها گوشه‌ای از تخصص، تجربه، مهارت و توانمندی‌های ایشان است که مراحل پایانی عملیاتی شدن خود را طی می‌کند.

از آنجا که اندیشه پیشرفت، رشد و بالندگی سرلوحه فعالیتهای تخصصی و حرفه‌ای مهندس یوسفی بوده است، در سال 1376 اقدام به تأسیس شرکت مهندسی دقت پویای نوین، کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق نمودند و در پرتو سالها تجربه و تخصص موفق به دریافت مجوز به شماره 233 از  ادره استاندارد ایران شدند.

شرکت مهندسی دقت پویای نوین، امروزه یکی از تخصصی‌ترین آزمایشگاه‌های کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق در ایران است که در سایه تخصص، تجربه و مهارت و مدیریت مدبرانه مهندس خدارضا یوسفی توانسته است خدمات کالیبراسیون مورد نیاز کارخانه‌ها و شرکت‌‌ها را تا سطح ردیابی مراجع ملی و بین‌المللی انجام داده و الزامات ISO/IEC 17025 به‌طور کامل اجرا ‌نماید.

بیش از دو دهه فعالیت توأم با موفقیت‌های حرفه‌ای و تخصصی شرکت مهندسی دقت پویای نوین و اطمینان و اعتماد شرکت‌ها و کارخانجات متعدد صنعتی به این شرکت در نتیجه فراهم آوردن فضای تخصصی و فنی و بهره‌گیری از کارشناسان متعهد و متخصص در آزمایشگاه‌ها، واحد بازرگانی، فروش تجهیزات و صدور گواهی، ذیل مدیریت هوشمندانه و متعهدانه مهندس خدارضا یوسفی حاصل شده است.