واحد بازرگانی

واحد بازرگانی شرکت مهندسی دقت پویای نوین با بهره‌گیری از تجربه و تخصص مجرب‌ترین و متعهدترین کارشناسان بازرگانی و فروش با سرلوحه قرار دادن ارزش ها و اصول حرفه‌ای نظیر صداقت و سلامت حرفه‌ای، تعهد و وجدان کاری، نظم و انضباط اداری، پیگیری کلیه امور مربوط به خرید، فروش، ارزیابی تأمین کنندگان، پیگیری قراردادها و رسیدگی به امور مشتریان، مدیریت ارتباطات بین المللی و انجام مذاکرات تجاری و نهایتاً ایجاد فرصت‌های رقابتی مناسب برای شرکت را بر عهده داشته تا بتوانند زمینه رضایت هر چه بیشتر  مشتریان ارجمند شرکت مهندسی دقت پویای نوین را ایجاد کرده و فرصت‌ بهره‌مندی کلیه سازمان‌ها، کارخانجات و شرکت‌های مختلف صنعتی، غذایی و دارویی از جمله شرکت‌ها و پالایشگاه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها، صنایع غذایی و دارویی، کارخانجات سیم و کابل، نیروگاه‌های برق و انرژی، کارخانجات الکتریک و برق، خودرو سازان و قطعه سازان را از خدمات تخصصی این شرکت فراهم نمایند.

از این رو از مدیران و مسئولین  محترم کنترل کیفیت سازمان‌ها، کارخانجات و شرکت‌های مختلف صنعتی، غذایی و دارویی دعوت می‌گردد تا با هماهنگی و تعیین وقت قبلی جهت آشنایی بیشتر، از مجموعه آزمایشگاه‌های مرجع کالیبراسیون شرکت دقت پویای نوین، بازدید کارشناسانه به عمل آورند.

امید آنکه زمینه‌های همکاری بیشتر و بهره‌مندی از خدمات تخصصی کالیبراسیون شرکت دقت پویای نوین برای عزیزان فراهم آید.

دقت، تخصص و استاندارد  را  فقط از
 دقت پویای نوین
 بخواهید.