گواهینامه ها

استاندارد بین المللیISO/IEC 17025   که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN45001 تهیه شده است،  شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می باشند.  
شرکت دقت پویای نوین با شماره ثبت رسمی 137882، دارای یکی از مجهزترین و به‌روزترین آزمایشگاه‌های کالیبراسیون در ایران است که فعالیت رسمی خود را از سال 1376 با دریافت تأییدیه صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 233، آغاز نمود. از آنجایی که ارتقا و پویایی در کیفیت یکی از اهداف بنیادی شرکت دقت پویای نوین است، با اهتمام و فعالیت تخصصی و شبانه‌روزی متخصصان و کارشناسان فنی و کیفی، این شرکت موفق به دریافت گواهی استقرار سیستم کیفیت ISO/IEC 17025 به شماره 527 گردید.