دریافت گواهینامه

مشتریان عزیز و ارجمند شرکت مهندسی دقت پویای نوین می توانند گواهی‌های تأییدیه صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 233 و گواهی استقرار سیستم کیفیت ISO/IEC 17025 به شماره 527 را از این صفحه دریافت نمایند.

فایل شماره یک:  ISO/IEC 17025   (فارسی)                                         ISO17025-Farsi                         

فایل شماره دو: ISO/IEC 17025    (انگلیسی)                                   ISO17025-English

 فایل شماره سه: تأییدیه صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد      Hamkar Estandard.233-1397