تاریخچه کالیبراسیون

اگرچه سابقه علم اندازه گیری و کالیبراسیون به قدیمی ترین تمدنهای بشری باز میگردد ، اما با تغییر نوع روابط بین کشورها نسبت به زمان قدیم و گسترش این ارتباطات از سال 1875 به بعد سیستم اندازه گیری بصورت یکسان از طرف اکثر کشورها و رفته رفته تمامی آنها پذیرفته شد. بنابراین با هماهنگ شدن این نظام ضرورت بوجود آمدن زبانی مشترک در این رابطه نیز عیان گردید.

تاریخچه ی موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)

 اولین تشکیلات رسمی مربوط به استاندارد در ایران، در سال1304 هجری شمسی و بعد از تصویب قانون اوزان و مقیاسها در ایران تاسیس شد، اما تا سال1331 این موسسه فعالیت چندان مهمی انجام نداد. تا آنکه در سال1331 و با توجه به افزایش سطح مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها و لزوم نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی کشور، هسته‌ی اولیه موسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در سال 1339 موسسه ی استاندارد ایران به عضویت سازمان استانداردهای بین- المللی (ISO )درآمد. از آن زمان تاکنون این موسسه یکی از اعضای فعال این سازمان است.

موسسه ی استاندارد ایران دارای 127 کمیته ی اصلی ایزو به عنوان عضو ثابت و 111 کمیته ی دیگر به عنوان عضو ناظر است، همچنین دبیرخانه بین‌المللی کمیته‌های فنی شوینده‌ها، کودهای شیمیایی و فراورده‌های بهداشتی و آرایشی سازمان بین‌المللی استاندارد نیز در ایران مستقر است موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمانهای استاندارد بین‌المللی، با کمیسیون بینالمللی الکترونیک (IEC) ،سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانون (OIML ) انجمن جهانی سازمان تحقیقات صنعتی (WAITRO )نیز همکاری میکند. این موسسه تنها سازمانی است که میتواند استانداردهای فراوردههای تولید شده در کشور را تأیید کرده و اجرای آن را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری کند. همچنین این سازمان برای تعیین استانداردهای فراورده‌های تولید شده در کشور از آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی جهان استفاده می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید