کالیبراسیون چیست؟

کیفیت مقوله ای است که با سرشت انسان سازگاری دارد و همراه نیاز مادی و معنوی اوست و نبود آن میتواند دشواری‌هایی برای وی به وجود آورد. به همین دلیل از گذشته های دور تلاش برای رسیدن به کیفیت و رفع دشواری‌های موجود در این راه موضوعی مطرح در جوامع انسانی بوده است. امروزه این واژه از مرحله رفع نیاز پا فراتر گذاشته است زیرا با گسترش دنیای رقابت، کیفیت تنها زبانی است که می شود با آن در بازارهای جهانی سخن گفت. قدر مسلم کنترل کیفیت و تضمین آن بر اندازه گیری استوار است. فرا گیری روش اندازه گیری کمیتهای گوناگون و در نگاهی وسیعتر کالیبراسیون دستگاهها، راهی برای نیل به این خواسته است.

کالیبراسیون در واقع ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه های آزمون و وسایل اندازه گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیر گذار می باشد که به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیریهای انجام شده با استانداردهای جهانی  مورد استفاده قرار میگیرد.

پرداختن قانون مند به کالیبراسیون و برقراری نظام صحیح اندازه گیری فوایدی این چنین را به دنبال دارد :

 جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کننده  و تولید کننده
 ایجاد اعتماد همگانی در سطح جامعه در فرایندهای تجاری، خدماتی و بهداشتی
افزایش اعتبار بین المللی
 گسترش حقوق اجتماعی به عنوان یکی از شاخصهای رشد یافتگی اجتماعی – فرهنگی
ایجاد بستر و فرهنگ قانون مداری جهت حفظ حقوق ملت و دولت
 جلوگیری از ضرر و زیان در تبادلات بازرگانی با سایر کشورها
ایجاد اشتغال برای شرکتهای مجری و غیره.

دیدگاهتان را بنویسید