انکوباتور

انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور(Incubator) یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول‌ها یا میکروب‌ها به کار می‌رود. این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد اورگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند. انکوباتور از ابزارهای مهم در آزمایش‌های میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و … به حساب می‌آید که توسط پزشک کودکان فیلیپینی فیدل موندو (Fedel Mundo) اختراع شد.

انکوباتورها در مـهـنـدسـی ژنـتـیـک نـیـز کاربرد گسترده‌‌ای دارند. با مطالعه کشت بافت‌ها و تکثیر آنها، دانشمندان به مواد ژنتیکی زیادی که اغلب از منابع DNA گسسته به دست آمده بود برای ساخت ارگانیسم‌های مختلف دست پیدا کردند. از جمله کاربردهای آن می‌توان به استفاده در بانک اسپرم، هـمـزاد سـازی و اصـلاح مـشـکـلات نـژادی اشـاره کرد. امروزه پیشرفت‌های زیادی در علم ژنتیک با اسـتـفـاده از هـمـیـن دسـتگاه مشاهده شده است که بـرای مـثـال می‌تـوان بـه سـاخـت انـسـولـین و دیگر پــروتـئـیــن‌هــای حـیــاتــی بـیــولــوژیــک اشــاره کــرد. مـهـندسی ژنتیک مواد مغذی بسیاری از میوه‌ها و سـبـزیـجـات را بـهـبـود بخشیده و مقاومت در برابر بـسـیـاری بـیـماری‌ها را نیز افزایش داده است. این مــوارد هـمــه در زمـیـنــه بـیــوتـکـنــولــوژی اســت کــه انکوباتور زمینه ساز تمامی آن‌ها بوده است.

انواع انکوباتورهای آزمایشگاهی:

  • انکوباتورهای استاندارد

انـکـوباتورهایی که دمای داخلی آن‌ها از دمای محیط شروع شده و قابلیت گرم کردن تا ۸۰ درجه بالاتر از دمای محیط را دارند

انکوباتورهای خنک کننده

انکوباتورهایی که برای تامین دمایی پایین‌تر از دمای محیط به کار می‌روند.

  • انکوباتورهای مرطوب ‌

انـکـوباتورهایی که علاوه بر کنترل دما قابلیت کنترل رطوبت محفظه داخلی را نیز دارند. رطوبت مـورد نـیـاز تـوسـط مـخـزن آب و سـیـسـتم گرمایش انـکـوبـاتور تامین می‌شود. کنترل دقیق رطوبت با واحـدهـایی انجام می‌شوند که به جای استفاده از گـرمـایـش مستقیم، توسط سیستم خنک کننده‌‌ای رطوبت اضافی را کاهش می‌دهند.

  • انکوباتورهای دی اکسید کربن

یکی از انواع انکوباتور CO2 نوع دیجیتالی و همراه با تایمر است که از استیل ضد زنگ در بدنه آن استفاده شده است و رنگ اپوکسی‌دار در بدنه خارجی آن وجود دارد. این دستگاه ۲ درب دارد، یکی درب داخلی که شیشه‌ای است و درب بیرونی آن به عنوان عایق و محافظ مگنت‌دار به شمار می‌آید. دارای سیستم سیرکولاسیونی برای هم‌دمایی است و در موارد پیش‌بینی نشده از سیستم امنیتی برخوردار است. گستره C02 این دستگاه ۲۰ درصد با دقت ۰٫۱ درصد است.
کـاربـرد ایـن انـکـوبـاتـورهـا در مـوارد بـیولوژیک چنین اسـت که عـلاوه بـر کـنـتـرل دمـا بـرای تـامـین درصد خاصی از دی اکسید کربن مثلا ۵ درد، داخل محفظه انـکـوبـاتـور بـه کـار گـرفـتـه می‌شـونـد؛ گـاز CO2 از سـیـلـنــدر گــازی کــه حــاوی ایــن گـاز اسـت تـامـیـن مـی‌شـود.
بهترین انواع انکوباتورهای CO2، دستگاه‌هایی هستند کــه مـحـفـظــه داخـلــی آنها بـه قـسـمـت‌هـای کوچکتر با درب‌های مجزا تقسیم شده‌اند که در صـورت وجـود آلـودگـی در یـک قـسـمـت بـه سـایر قسمت‌ها انتقال داده نمی شود. همچنین بهتر است ایـــن نـــوع دســتــگــاه مـجـهــز بــه سـیـسـتــم خــودکــار استریلیزاسیون باشد. ضمنا دو ورودی گاز CO2 باید دارای دو سیلندر باشد تا در هنگام تمام شدن یک سـیـلندر از دیگری استفاده شود. سنسور CO2 در انـکـوبـاتـورهـای کـشـت سـلـولـی بـا مـیـزان رطوبت رابـطــه عـکــس دارد؛ پــایـیـن آمـدن رطـوبـت بـاعـث بالا رفتن میزان گاز CO2 در دستگاه می‌شود.

  • انکوباتورهای ارتعاشی

علاوه بر کنترل دمای محفظه، قابلیت تکان دادن فلاسک‌ها به صورت اوربیتالی یا دایره‌‌ای را دارد. ایـن انـکـوباتورها در انواع دیواری یا ایستاده روی زمین موجود هستند و اکثرا قابلیت خنک‌کنندگی در دمایی پایین‌تر از دمای محیط را دارند. ‌

  • انکوباتورهای Hybridization

انـکـوبـاتـورهـایـی کـه مـجـهز به میله‌های گردان هـسـتند تا شیشه‌های هیبریدیزاسیون با سایزهای مختلف را نگه داشته و آن‌ها را با سرعت تعیین شده بچرخاند تا هیبریدیزاسیون محتویات آن‌ها فعال شــــود.
انـــواع مــخــتــلـــف ایـــن دســتــگـــاه‌ها دارای شیکرهای متحرک و طبقات متعدد هستند.

  • انکوباتورهای واکنشی

ایـن انـکـوبـاتـورها در علم بافت شناسی کاربرد دارد و ماکزیمم دمای تولید شده در داخل آن‌ها ۱۰۰ درجـــه ســـانــتـیـگــراد اســت. مـحـفـظــه داخـلــی ایــن دستگاه‌ها پوششی از استیل ضد زنگ دارد و اکثرا دارای محفظه‌‌ای دو جداره هستند.

  • انکوباتورهای استریل کننده

امـکـــان اســتــفـــاده بـــه عــنـــوان انــکــوبــاتــورهــای اسـتـانـدارد را دارنـد یـا می‌توان در دمای بالا برای استریل کردن ابزار و وسایل از آن‌ها استفاده کرد.

تفاوت انکوباتور آزمایشگاهی با فور آزمایشگاهی:

  1. دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی (Incubator) یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه‌های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه‌های زنده مانند سلول‌ها یا میکروب‌ها به کار می‌رود. فور آزمایشگاهی(Dry Heat) به فرانسوی (Four) یا اجاق گرمای خشک در پزشکی نام دستگاهی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات و وسایل فلزی می‌باشد.

  2. محدوده دمایی انکوباتور آزمایشگاهی از 35+ درجه سانتیگراد (در انکوباتور یخچالدار از 5- درجه سانتی گراد) تا 65+ می‌باشد در حالی که در دستگاه فور آزمایشگاهی (آون آزمایشگاهی) محدوده دمایی قابل کنترل از تقریبا 70+ درجه سانتی گراد تا 250+ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

  3. در انکوباتور آزمایشگاهی دقت دستگاه بسیار بالا بوده در حالی که در فور آزمایشگاهی دقت چندان مهم نیست و دستگاه، گاها تا 5 درحه سانتی گراد اختلاف دمایی، گواهی استاندارد و کالیبراسیون دریافت می‌کند.

  4. در دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی داشتن تایمر چندان مهم نیست ولی در دستگاه فور آزمایشگاهی داشتن تایمر حتمی و قطعی می‌باشد.

  5. انکوباتور آزمایشگاهی دارای درب شیشه‌‌ای یا پنجره شیشه‌‌ای می‌باشد تا بتوان داخل دستگاه را مشاهده کرد. ولی فور آزمایشگاهی دارای چنین قابلیتی نیست و دارای درب فلزی می‌باشد.

  6. قدرت المنت دستگاه فور آزمایشگاهی بسیار بالا بوده و مصرف برق آن نیز نسبت به انکوباتور بیشتر می‌باشد.

تفاوت انکوباتور آزمایشگاهی با انکوباتور یخچال‌دار:

  1. در دستگاه انکوباتور معمولی محدوده دمایی قابل کنترل از 35+ درجه سانتیگراد (5 درجه بالاتر از دمای محیط که دمای محیط را 30 درجه سانتیگراد در نظر گرفتیم ) تا 65+ درجه سانتی گراد می‌باشد در حالیکه دمای قابل کنترل در دستگاه انکوباتور یخچالدار از 5- درجه سانتی گراد تا 65+ درجه سانتی گراد می‌باشد بدون در نظر گرفتن دمای محیط (دمای محیط در کار دستگاه هیچ تاثیری نمی گذارد).

  2. دستگاه انکوباتور یخچالدار دارای فن می‌باشد ولی دستگاه انکوباتور معمولی در لیتراژ پایین فاقد فن می‌باشد.

  3. دستگاه انکوباتور یخچالدار در دمای 25+ درجه سانتی گراد قابل استفاده می‌باشد ولی انکوباتور معمولی در دمای 37+ قابل استفاده می‌باشد.

  4. انکوباتور یخچالدار قابلیت تنظیم دما از 5- درجه سانتی گراد تا 65+ درجه سانتی گراد را دارد ولی انکوباتور معمولی از 37+ تا 65+ درجه سانتی گراد را کنترل می‌کند.

تفاوت انکوباتور آزمایشگاهی یک درب با انکوباتور آزمایشگاهی دو درب:

  1. در انکوباتور آزمایشگاهی دو درب، یک درب فلزی و یک درب شیشه‌‌ای وجود دارد در صورتی که در انکوباتور آزمایشگاهی یک درب، تنها یک درب وجود دارد که وسط آن یک پنجره شیشه‌‌ای وجود دارد.

  2. در انکوباتور آزمایشگاهی یک درب، نور به داخل انکوباتور از طریق پنجره روی درب به داخل دستگاه می‌رسد ولی در انکوباتور دودرب، نوری به داخل دستگاه انکوباتور نمی رسد.

  3. در دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی یکدرب، با باز کردن درب دستگاه مبادله هوایی انجام شده و دستگاه تغییر دما پیدا می‌کند لذا تا اتمام کار دستگاه نباید درب دستگاه را باز کرد و در انکوباتور آزمایشگاهی دودرب، پس از باز کردن درب آهنی، درب شیشه‌‌ای وجود دارد که از تبادل دمایی جلوگیری می‌کند.

  4. دستگاه آزمایشگاهی انکوباتور یک درب برای کشت محیط‌هایی که به نور احتیاج دارند و انکوباتور آزمایشگاهی دو درب برای کشت محیط‌هایی که باید در محیط تاریک رشد کنند استفاده می‌شود.

♦ نحوه کار با انکوباتور

در ابتدای برای کار با انکوباتور لازم است تا دستگاه را روشن نمایید. (در صورت روشن شدن دستگاه ۴ خط بر روی صفحه نمایش پدیدار می‌شود)؛ کابل دستگاه را به سوکت پشت دستگاه وصل نموده و آن را محکم فشار دهید تا در جای خود محکم گردد و سمت دیگر آن را حتماً به پریز ارت دار وصل نمایید و از اتصال به سیم سیار و سه راهی و … خودداری نمایید.

تنظیم زمان
پس از روشن کردن دستگاه لازم است با فشردن ولوم‌های روی صفحه نمایش مدت زمان مورد نظر را مشخص نمایید. مدت زمان ۱۲۰ دقیقه با دقت ۱ دقیقه و مدت زمان ۱۲۰ الی ۲۵۰ دقیقه با دقت ۱۰ دقیقه، قابل تنظیم است. لازم به ذکر است که در صورت تنظیم زمان کمتر از ۱ دقیقه و یا بیشتر از ۲۵۰ دقیقه، بر روی صفحه نمایش کلمه Off نمایان می‌شود؛ بدین منظور که با روشن کردن دستگاه، لازم است آن را به صورت دستی متوقف نمایید.

تنظیم دما
پس از تنظیم مدت زمان مورد نظر لازم است تا بار دیگر با فشار دادن و رها کردن ولوم، با نمایان شدن منو، دمای مورد نظر را تنظیم کنید. که در این صورت بر روی صفحه نمایش رقم سمت راست حرف C را نمایش داده و بقیه ارقام بصورت چشمک زن هستند که لازم است با چرخاندن ولوم دمای مورد نیاز را انتخاب نمایید.
نمایشگر دیجیتال دمای داخل دستگاه را نمایش می‌دهد؛ خاموش و روشن شدن سیگنال های سبز و قرمز نشان دهنده رسیدن دمای دستگاه به محدوده مورد نظر بوده و معنی اتمام کار دستگاه نمی باشد.

♦کالیبراسیون انکوباتور

برای دستیابی به یک محصول مناسب در انکوباتورها که عموماً کشت سلول و یا میکروب می‌باشد، باید از دقت و صحت عملکرد دستگاه، اطمینان حاصل کرد. برای نمونه، ‌نشان دهنده دیجیتالی دما که داخل محفظه را نشان می‌دهد یا در نمونه‌های پیشرفته‌تر انکوباتورها که رطوبت و میزان اکسیژن و دی‌اکسید کربن را کنترل می‌کند باید به درستی کار خود را انجام دهند و خطایی در سیستم رخ ندهد.
برای دستیابی به این امر،‌ باید دستگاه‌های انکوباتور مورد سنجش و کالیبراسیون قرار گیرند که تنها  شرکت‌های کالیبراسیون دارای صلاحیت قادر به انجام آن هستند.

شرکت کالیبراسیون دقت پویای نوین با اخذ گواهینامه ISO 17025 و با برخورداری از کادری مجرب و متخصص در انجام امورکالیبراسیون و با استفاده از کالیبراتورها و دستگاه‌های مرجع استاندارد که قابلیت ردیابی تا مراجع بین‌المللی را دارا می‌باشد، سابقه طولانی در کالیبراسیون انواع دستگاه‌های انکوباتور به منظور دستیابی به میزان دقت و عدم قطعیت دستگاه را دارا می‌باشد.

شرکت کالیبراسیون دقت پویای نوین همکاری‌های متعددی با سازمان‌های درمانی، بیمارستانی و غذایی در خصوص کالیبراسیون انکوباتورها داشته است و آمادگی خود را جهت ارائه خدمات کالیبراسیون انکوباتورها به تمامی مراکز مربوطه اعلام می‌دارد.

مدارک، اصطلاحات و تعاریف:

   • روش اجرایی جا‌به‌جایی ابزار DLQ-P-27: روش اجرایی جا‌به‌جایی اقلام کالیبراسیون انکوباتور
   • استاندارد اروپایی EA-10/13:2000: روش اجرایی کالیبراسیون انکوباتور
   • استاندارد بین‌المللی EA-4/02:1999: روش اجرایی کالیبراسیون انکوباتور
   • استاندارد دفاعی IDS-332: روش اجرایی کالیبراسیون انکوباتور

دیدگاهتان را بنویسید