برگزاری نشست موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (اسمیک)

هجدهمین نشست هیات مدیره و دومین نشست شورای مدیریت استانداردسازی، موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (اسمیک) از 7 تا 8  آوریل 2019 مطابق با 18 تا 19 فروردین 1398 در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.


به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل، ارائه گزارش دبیر کل اسمیک در مورد فعالیت ها و اقدامات طرح راهبردی اسمیک در گستره زمانی 2020-2019، گزارش ممیز خارجی در سال 2018، تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد بودجه سال 2020، بررسی پیشنهادات و تعیین تکلیف در مورد کشورهایی که حق عضویت اجباری خود را پرداخت نکرده‌اند، تصویب دستورالعمل مرجع هیات مدیره، تصویب انتصاب رئیس و نایب رئیس شورای مدیریت تایید صلاحیت، بررسی و تصویب پیشنهاد سند دستورالعمل مرجع شورای تایید صلاحیت اسمیک، از جمله مواردی است که در این نشست، بررسی خواهد شد.
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران عضو هیات مدیره موسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسلامی است که دبیرخانه آن در ترکیه مستقر است.